Home

Het consortium psychiatricum Nederland ZuidWest is een samenwerkingsverband tussen 8  instellingen gesitueerd in de regio Zuidwest Nederland en is gericht op het aanbieden van gezamenlijk onderwijs en stagemogelijkheden.

In een collegiale sfeer proberen wij onze kennis en werkwijzen met elkaar te delen. Wij hebben een breed aanbod aan docenten en gespecialiseerde supervisoren. Binnen het consortium kunnen wij stages aanbieden  in de sociale psychiatrie, forensische psychiatrie, verslavingspsychiatrie, ziekenhuispsychiatrie, onderwijs geven, wetenschappelijk onderzoek beleidspsychiatrie en psychotherapie.

Ook bieden wij een compleet en toegewijd aanbod aan stages in de aandachtsgebieden kinder -en jeugdpsychiatrie en ouderenpsychiatrie.
Onder ‘Instellingen’ vindt u de verwijzingen naar aangesloten GGZ-instellingen en het karakter van hun opleiding.