Nascholing

Eindreferaten:
Ons consortium organiseert gemiddeld 5 keer per jaar een eindreferatenavond voor onze aios, die hun opleiding afronden.

Voor deze referaten wordt accreditatie aangevraagd bij de NVvP.
U kunt zich voor het bijwonen aan deze avonden bij ons aanmelden via consortium@erasmusmc.nl. Via de mailinglijst ontvangt u dan automatisch een vooraankondiging voor ieder gepland eindreferaat.

Data in 2022:
19 mei, 7 juli, 1 september en 17 november

Programma 19  mei a.s. :

19.00-19.20 uur              eindreferaat Kirsten de Jonge – GGZ Delfland
Titel: Collegiale opvang na suïcide
19.20-19.30 uur              -discussie

19.30-19.50 uur              eindreferaat Zehra Guveli – Parnassia Rijnmond
Titel:Effect van Covid-19 op crisisdienst-contacten in regio Rijnmond
19.50-20.00 uur              -discussie

20.00-20.20 uur              eindreferaat Joost Hoffman – Parnassia Rijnmond
Titel: ‘verwarde’ personen in Rotterdam; E33 onder de loep
20.20-20.30uur                -discussie

20.30 uur                       Afsluiting door avondvoorzitter