Nascholing

Eindreferaten:
Ons consortium organiseert gemiddeld 5 keer per jaar een eindreferatenavond voor onze aios, die hun opleiding afronden.

Voor deze referaten wordt accreditatie aangevraagd bij de NVvP.
U kunt zich voor het bijwonen aan deze avonden bij ons aanmelden.

Programma/planning eindreferaten voor 2021:
De e.v. eindreferaten zijn op donderdag 4 maart a.s. via Zoom