Nascholing

Eindreferaten:
Ons consortium organiseert gemiddeld 5 keer per jaar een eindreferatenavond voor onze aios, die hun opleiding afronden.

Voor deze referaten wordt accreditatie aangevraagd bij de NVvP.
U kunt zich voor het bijwonen aan deze avonden bij ons aanmelden.

Programma/planning eindreferaten voor 2020:
16 januari, 5 maart, 23 april, 25 juni, 24 september en 19 november.

Caput Select Onderwijs:
Twee maal per jaar wordt er een caput select onderwijsmiddag georganiseerd.
Voor onze aios is dit een verplichte onderwijsmiddag.
Voor psychiaters wordt accreditatie aangevraagd bij de NVvP.
Ook hiervoor kunt u zich bij ons aanmelden.

Data voor 2020:
19 maart – Nieuwe Multidisciplinaire richtlijn: Leefstijl bij patiënten met een ernstige psychische aandoening – spreker: Maarten Bak (mede-auteur)

18 juni – Nog in te vullen

22 oktober – Roken in de GGZ – Spekers : Jentien Vermeulen en Lieuwe de Haan
zie voor artikel: https://www.amc.nl/web/nieuws-en-verhalen/actueel/actueel/roken-vergroot-kans-op-psychiatrische-aandoening-1.htm