Nascholing

Ons consortium organiseert gemiddeld 5 keer per jaar een eindreferatenavond voor onze aios, die hun opleiding afronden.

Voor deze referaten wordt accreditatie aangevraagd bij de NVvP.
U kunt zich voor het bijwonen aan deze avonden bij ons aanmelden.

Programma voor 2019:
26 September en 14 november a.s.
Locatie: Hogeschool InHolland, Posthumalaan 90 te Rotterdam

Twee maal per jaar wordt er een caput select onderwijsmiddag georganiseerd.

Voor onze aios is dit een verplichte onderwijsmiddag.
Voor psychiaters wordt accreditatie aangevraagd bij de NVvP.
Ook hiervoor kunt u zich bij ons aanmelden.

Data voor 2019:

24 oktober  – locatie Erasmus MC – onderwerp: nog niet bekend