Nascholing

Eindreferaten:
Ons consortium organiseert gemiddeld 5 keer per jaar een eindreferatenavond voor onze aios, die hun opleiding afronden.

Voor deze referaten wordt accreditatie aangevraagd bij de NVvP.
U kunt zich voor het bijwonen aan deze avonden bij ons aanmelden.

Programma/planning eindreferaten voor 2021:
De e.v. eindreferaten zijn op donderdag 23 september a.s. via Zoom

Overige data in 2021:
25 november is vervallen

Data in 2022:
13 januari, 3 maart, 14 april, 19 mei, 7 juli, 1 september en 17 november